အထင္ေသးလို႔မရဘူးဆိုတာ ျပသႏိူင္ေတာ့မည့္ ျမန္မာ့ေဆးပညာႏွင့္ အေျခအေန ေကာင္းမြန္လာၿပီျဖစ္တဲ့ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ လူနာနံပါတ္ ၁

(more…)Read More…

0 Shares