လူနာမ်ား ေငြေၾကးမတတ္နိုင္လည္း ေဆးကုမေပးပါက အေရးယူမည္

Breaking News Knowledge

အစိုးရက်န္းမာေရး ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသူ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အခေၾကးေငြမတတ္နိုင္သည့္ လူနာ မ်ားကို ေဆးကုသမႈမေပးျခင္း၊ ဆက္ ဆံေရး မေျပျပစ္ျခင္း ရွိပါကက်န္းမာေရးဦးစီးဌာနသို႔ တိုင္ၾကားနိုင္ၿပီး အေရး ယူေပးမည္ဟု က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွတာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနက က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြကို လူနာေတြကို မေျခမငံ မဆက္ဆံဖို႔၊ လူနာေတြဘက္ ကေန ဆက္ဆံလာရင္ေတာင္ သည္းခံ ဖို႔ ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ဆက္ဆံဖို႔အတိအလင္း ၫႊန္ၾကားထား ပါတယ္။

ေငြေၾကးလုံး၀ မတတ္နိုင္တဲ့ လူနာေတြ ေဆး႐ုံလာတက္တဲ့ေဆး႐ုံကေန ေဆးမကုေပးဘူး ဆိုၿပီး ႏွင္ထုတ္လို႔ မရပါဘူး”ဟုက်န္မာေရးဦးစီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမင္းသန္းၫႊန႔္ က ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေျမာင္းျမ ေဆး႐ုံမွ ေဆးမကုသေပးသျဖင့္ မိမိကိုယ္ မိမိဆုံးစီရင္သြားခဲ့ သည္ဆိုသည့္ ျဖစ္စဥ္ကို က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္အဆိုပါလူနာသည္ ေဆး႐ုံႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိသည္ကို အထင္အရွားမေတြ႕ ေၾကာင္းက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ က်င့္ဝတ္မ်ားကို က်ဳးလြန္သူမ်ားရွိပါက တာဝန္မွ ရပ္စဲျခင္း၊ သတိေပးျခင္း ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ယခင္ကတည္းက ထိုကဲ့သို႔ အေရးယူခဲ့ဖူးေၾကာင္းေဒါက္တာ မင္းသန္းၫႊန႔္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ားအရ စရိတ္မွ်ေပးစနစ္ႏွင့္အစိုးရေဆး ႐ုံတိုင္း ေမြးလူနာ မီးဖြားျခင္း၊ ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚခြဲစိတ္လူနာမ်ားကို အခမဲ့ေဆးဝါး ကုသေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

“အခုဆိုရင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးဖို႔ ေဆး႐ုံအေဆာက္အအုံရယ္၊ ေဆး ႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန႔္ထားတဲ့အျပင္ ေဆးဝါးေတြကိုပါ ေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။ၿပီးေတာ့ ေဆး႐ုံတိုင္းမွာ လည္း ေဆးပေဒသာပင္ဆိုၿပီး

ရန္ပုံေငြ ေပးထားတာလည္း ရွိပါတယ္။အဲဒီပိုက္ဆံရဲ႕ အတိုးနဲ႕လည္း ေငြေၾကး မတတ္နိုင္တဲ့ လူနာေတြကို ကုေပးလို႔ရပါတယ္” ဟုေဒါက္တာ မင္းသန္းၫႊန္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေငြေၾကးတတ္နိုင္သည့္ လူနာမ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္ ေဆးဝါးမ်ားကိုဝယ္ယူသုံးစြဲရမည္ ျဖစ္ သည္။က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္ တိုးျမင့္လာသည့္အတြက္

လူနာမ်ားက်န္းမာေရးကုန္က် စရိတ္ကိုသက္သာ လာေစေသာ္လည္း အစိုးရေဆး႐ုံမ်ား၌ ေဆး႐ုံဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မႈမွာလိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေသးေၾကာင္း ေဒါက္တာ မင္းသန္းၫႊန႔္က ေျပာသည္။

“အစိုးရေဆး႐ုံတိုင္းမွာ ေဆး႐ုံဝန္ထမ္း ရွားပါးတဲ့အတြက္ သူတို႔ေတြမွာ အလုပ္ဝန္ အရမ္းပိေနပါတယ္။ ခုတင္ ၁၀၀ ရွိတဲ့ေဆး႐ုံဆိုရင္ အၿမဲ ခုတင္ ၆၀ ေလာက္လူနာရွိေနေတာ့ ဝန္ထမ္းအင္အား က မနိုင္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ ေတြက လူနာကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္မဆက္ဆံေပးနိုင္ဘူး” ဟု ေဒါက္တာမင္းသန္းၫႊန႔္က ေျပာသည္။

(ေလးစားမႈျဖင့္ ခရက္ဒစ္)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *